ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเหลือง


    ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเหลือง องค์พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) บริเวณเส้นรอบวงช่วงลำตัว ณ มูลนิธิพุทธคยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

     ขออนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้ ส่งถึงยังผู้ที่ได้ร่วมบุญและร่วมเช่าวัตถุมงคลพระสมเด็จวัดระฆัง(คณะ๙) ที่ได้สละปัจจัยสมทบทุนในการสร้างพระครั้งนี้..ขออัญเชิญบารมีองค์พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) จงประทานให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สมหวังในสิ่งทีใจมุ่งหมายทุกประการเทอญ
 


ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเหลือง


ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเห...

ภาพการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะทองเหลือง
ภาพการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะทองเหลือง

ภาพการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะทองเหลืององค์ขนาดหน้าตัก ...

การยกประกอบเศียร สมเด็จพุฒจารย์ โต
การยกประกอบเศียร สมเด็จพุฒจารย์ โต

ภาพการก่อสร้างองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี ) ความสูงรวมฐาน ๔๕ เมตร โดยมี...

ติดต่อเรา

มูลนิธิพุทธคยา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ที่อยู่ : 202 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร : 089-999-2195

 มูลนิธิพุทธคยา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา