ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเหลือง องค์พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) บริเวณเส้นรอบวงช่วงลำตัว ณ มูลนิธิพุทธคยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ขออนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้ ส่งถึงยังผู้ที่ได้ร่วมบุญและร่วมเช่าวัตถุมงคลพระสมเด็จวัดระฆัง(คณะ๙) ที่ได้สละปัจจัยสมทบทุนในการสร้างพระครั้งนี้........ขออัญเชิญบารมีองค์พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) จงประทานให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สมหวังในสิ่งทีใจมุ่งหมายทุกประการเทอญ สาธุ


ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560


ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเหลือง
ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเหลือง

    ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วน...

ภาพการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะทองเหลือง
ภาพการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะทองเหลือง

ภาพการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะทองเหลืององค์ขนาดหน้าตัก ...

การยกประกอบเศียร สมเด็จพุฒจารย์ โต
การยกประกอบเศียร สมเด็จพุฒจารย์ โต

ภาพการก่อสร้างองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี ) ความสูงรวมฐาน ๔๕ เมตร โดยมี...

ติดต่อเรา

มูลนิธิพุทธคยา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ที่อยู่ : 202 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร : 089-999-2195

 มูลนิธิพุทธคยา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา