ภาพการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะทองเหลือง

ภาพการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะทองเหลืององค์ขนาดหน้าตัก 23.9 เมตร ความสูงรวมฐาน 45 เมตร ประดิษฐานในบริเวณพุทธสถานมูลนิธิพุทธคยา ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

     มีคุณทวีเดช กิจกานนท์ ประธานมูลนิธิพุทธคยา และ คุณณชพร ปานรักษา (อาจารย์แจว) รองประธานมูลนิธิพุทธคยา เป็นผู้จัดสร้าง โดยการสนับสนุนจากวัดระฆังโฆสิตาราม คณะ ๙ เป็นผู้ดำเนินงานจัดสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ พ.ศ.2560

     การจัดสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระคุณของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมศูนย์วิปัสสนาชินบัญชร ในชั้นล่าง เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และอบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้รู้และรักษาพระพุทธศาสนาสืบไปในกาลภายหน้า

     ปัจจุบันนี้มีการก่อสร้างและดำเนินการไปแล้วหลายส่วน ซึ่งจะมีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเร็ววัน และยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมศรัทธามาร่วมบุญสร้างรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)องค์ใหญ่ร่วมกัน นับเป็นบุญศรัทธาสักการะครั้งยิ่งใหญ่


ภาพการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะทองเหลือง


ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเห...

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเหลือง
ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเหลือง

    ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วน...

การยกประกอบเศียร สมเด็จพุฒจารย์ โต
การยกประกอบเศียร สมเด็จพุฒจารย์ โต

ภาพการก่อสร้างองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี ) ความสูงรวมฐาน ๔๕ เมตร โดยมี...

ติดต่อเรา

มูลนิธิพุทธคยา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ที่อยู่ : 202 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร : 089-999-2195

 มูลนิธิพุทธคยา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา