พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙พระสมเด็จวัดระฆังฯ
รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ #จำนวนจำกัด #มีทั้งหมด5พิมพ์

จัดสร้างโดยวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คณะ ๙
บูชาชุดล่ะ 1,295 บาทเท่านั้น แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้สวยงาม สนใจพิมพ์สั่งจองลงในคอมเม้นใต้ภาพนี้ครับ
แบบองค์เดี่ยว บูชาพิมพ์ล่ะ 259 บาทเท่านั้น

รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ มีทั้งหมด 5 พิมพ์ ดังนี้
1.พิมพ์ใหญ่ประธานใหญ่ เลี่ยมกรอบทองเหลืองลงยา บูชาองค์ล่ะ 259 บาท จัดสร้าง 5,559 องค์
2.พิมพ์ใหญ่หูข้างเดียว เลี่ยมกรอบทองเหลืองลงยา บูชาองค์ล่ะ 259 บาท จัดสร้าง 5,559 องค์
3.พิมพ์ใหญ่อกกระบอก เลี่ยมกรอบทองเหลืองลงยา บูชาองค์ล่ะ 259 บาท จัดสร้าง 5,559 องค์
4. พิมพ์เจดีย์ เลี่ยมกรอบทองเหลืองลงยา บูชาองค์ล่ะ 259 บาท จัดสร้าง 5,559 องค์
5. พิมพ์เกศบัวตูม เลี่ยมกรอบทองเหลืองลงยา บูชาองค์ล่ะ 259 บาท จัดสร้าง 5,559 องค์
6.แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้ บูชาชุดล่ะ 1,295 บาท จัดสร้าง 2,559 ชุดเกจิที่ร่วมปลุกเสก มวลสารพระสมเด็จและร่วมอธิษฐานจิต มีรายนามดังนี้
1.พระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้าคุณเที่ยง อคฺคธมฺโมฺ) วัดระฆังฯ
2.พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโมฺ) วัดเกริ่นกฐิน
3.หลวงพ่อสิริ สิริวัฒโน วัดตาล
4.พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู อติภทฺโท) วัดบางสมัคร
5.พระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย ฉนฺทสโรฺ) วัดปริวาสราชสงคราม
6.พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโปฺ) วัดป้อมแก้ว
7.พระมงคลวรากร (หลวงพ่อชาญ อิณฺมุตฺโต) วัดบางบ่อ
8.พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐีตสีโล) วัดบ้านแพน
9.พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย) วัดสุทธาวาส วิปัสสนา
10.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่พระอารามหลวง
11.พระครูอุทัยธรรมสาคร (หลวงพ่อมาลัย อุทโย) วัดบางหญ้าแพรก
12.พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาต อริยจิตฺโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ

มหาพิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ ครั้งประวัติศาสตร์ ณ วิหารสมเด็จโต วัดระฆังโฆสิตารามหาวิหาร
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี พระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้าคุณเที่ยง อคฺคธมฺโมฺ) เจ้าอาวาสวัดระฆังฯ เป็นประธานในพิธีพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย) วัดสุทธาวาส วิปัสสนา


พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐีตสีโล) วัดบ้านแพน


พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโปฺ) วัดป้อมแก้วพระมงคลวรากร (หลวงพ่อชาญ อิณฺมุตฺโต) วัดบางบ่อพระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู อติภทฺโท) วัดบางสมัครพระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่พระอารามหลวงพระครูอุทัยธรรมสาคร (หลวงพ่อมาลัย อุทโย) วัดบางหญ้าแพรกพระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙


มูลนิธิพุทธคยามอบทุนการศึกษา แก่น้องๆนักเรียน ผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน
มูลนิธิพุทธคยามอบทุนการศึกษา แก่น้องๆนักเรียน ผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน

มูลนิธิพุทธคยา มอบทุนการศึกษา แก่น้องๆนักเรียน ผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน โดย คุณเสาวน...

ชุดสมบัตินาคาศรีสุทโธ
ชุดสมบัตินาคาศรีสุทโธ

#ชุดสมบัตินาคาศรีสุทโธ #จำนวนจำกัด บูชาชุดละ 899 บาทเท่านั้น พิธีบวงสรวงและเทวาภ...

ภาพพิธีแจกข้าวสารมงคลและพระสมเด็จวัดระฆังฯวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาพพิธีแจกข้าวสารมงคลและพระสมเด็จวัดระฆังฯวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

     ภาพพิธีแจกข้าวสารมงคลและพระสมเด็จวัดระฆังฯวันที่ 22 เมษายน พ...

ติดต่อเรา

มูลนิธิพุทธคยา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ที่อยู่ : 202 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร : 089-999-2195

 มูลนิธิพุทธคยา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา